Autorizare si avizare

Arhitect Bogdan Tinteanu asigura, la cererea clientului, depunerea si ridicarea documentelor pentru obtinerea urmatoarelor acte necesare in vederea construirii: certificat de urbanism, avize si acorduri cerute prin certificatul de urbanism, autorizatie de construire.

Eliberarea actelor de catre autoritatile respective se face intr-un timp care tine strict de aceste autoritati.